Registrace uživatele

Po vyplnění registračního formuláře budou zadaná data odeslána do GALERIE MODERNA. Bude vám automaticky přiděleno trvalé identifikační číslo dražitele, pod kterým budou u položek zapisovány Vaše příhozy.
Pro úspěšné dokončení registrace a k ověření totožnosti dražitele je nutné následně ověřit email. Ověřovací email bude automaticky zaslán na Vámi zadanou adresu.
Informace o úspěšné registraci budou automaticky sděleny elektronickou poštou. Podmínkou k úspěšnému ověření Vaší registrace je uvedení všech povinných údajů. Veškeré Vaše údaje budou použity pouze pro účely našich internetových aukcí a nebudou poskytovány třetím osobám.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz volejte na telefoní číslo: +420 222 520 252 nebo nás kontaktujte na email uvedený v kontaktech.

Aukční řád GALERIE MODERNA naleznete zde

GALERIE MODERNA /IČ: 40664821/ se sídlem Šítkova 1, Praha 1 se v oblasti ochrany osobních údajů řídí platnou legislativou, především Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů vám rádi sdělíme na emailové adrese mail@galeriemoderna.cz

Identifikační údaje jsou neveřejné a budou použity výhradně pro interní potřeby GALERIE MODERNA.

Informace o GDPR

Dne 25. května 2018 začala platit nová pravidla na ochranu osobních údajů fyzických osob vycházející z Evropské legislativy, konkrétně z obecného nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení o GDPR“).

Nařízení o GDPR mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. „přímý marketing“. Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, v našem případě se jedná o zasílání informací o nadcházejících výstavách a aukcích.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto Vás chceme informovat, že Vaše osobní údaje /jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefon/ pro účel podávání informací o nadcházejících výstavách a aukcích budeme i nadále zpracovávat na základě oprávněného zájmu.

Ke zpracování OÚ pro účely zasílání informací o nadcházejících výstavách a aukcích nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracovávání vznesli námitku pro zpracovávání OÚ pro účely podávání informací o nadcházejících výstavách a aukcích. Námitku lze podat poštou na výše uvedenou adresu, nebo přes naše webové stránky www.galeriemoderna.cz

Účastník akcí Galerie Moderna je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, a požadovat po správci výmaz svých osobních údajů. V tomto případě budou veškeré osobní údaje účastníka neprodleně vymazány.

Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního předpisu jinak, je účastník akcí galerie Moderna srozuměn s tím, že za nezbytně nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 10 let.

Registrační údaje

Osobní údaje
Kontakt
Přihlašovací údaje