Aukční historie uměleckých děl

Krajina

Otakar Hůrka  - Krajina

Cena: 4900
Aktuální cena: 4900

olej, malířská lepenka, signováno PD, vzadu přípis, rozměr 50 x 70 cm

Nádvoří

Karel Chaba  - Nádvoří

Cena: 1800
Aktuální cena: 1800

suchá jehla, rok 1976, signováno PD, číslováno 3/30, rozměr 32 x 24,5 cm, rám

Továrna

František Gross  - Továrna

Aktuální cena: VYDRAŽENO

uhel, papír, rok 1949, signováno PD, rozměr 24 x 44 cm, volný list, dílo z pozůstalosti autora